Si esteu buscant noves expectatives professionals o voleu compaginar una relació laboral amb els estudis, ens podeu enviar el vostre currículum a la següent adreça de correu electrònic.